Δοσομετρητής

Αραβική Κουζίνα

Δοσομετρητής

كوب المقاييس 

Δοσομετρητής – Measuring cup – كوب المقاييس 
Από την Σελίδα : http://mysintages.gr/dosometrhths-gia-suntages/

 

               Δοσομετρητής για συνταγές

Πολ­λές θα είναι η φορές που θα έχετε μπερ­δευ­τεί κατά την διάρ­κεια υλο­ποί­η­σης μιας συν­τα­γής λόγο των δια­φο­ρε­τι­κών τύπου δόσεων.

Για παρά­δειγμα δια­βά­ζετε μια συν­ταγή με 3 φλι­τζά­νια αλεύρι και δεν ξέρετε σε τι ποσό­τητα ανα­λο­γεί. καθώς επί­σης και για την ένταση της θερ­μο­κρα­σίας! Παρα­κάτω θα σας δεί­ξουμε μερι­κούς  πίνα­κες  που θα σας βοη­θή­σουν  κάνον­τας πιο ξεκά­θαρα για σας τα πράγματα.

Μετρή­σεις στε­ρεών & υγρών
 • 1 κου­τα­λιά της σού­πας αλεύρι = 16 γρ.
 • 1 κου­τα­λιά της σού­πας ζάχαρη = 30 γρ.
 • 1 κου­τα­λιά της σού­πας ρύζι = 16 γρ.
 • 1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού μπέϊκιν-πάουντερ = 4 γρ.
 • 1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού σόδα μαγει­ρι­κής = 4,7 γρ.
 • 1 κου­τα­λάκι του γλυ­κού αλάτι = 4,5 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού αλεύρι = 125 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη = 225 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού ζάχαρη άχνη = 160 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού ρύζι = 225 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού κακάο = 100 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού σιμι­γδάλι = 170 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού λάδι = 192 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού βού­τυρο = 225 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού νερό = 208 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (χοντροκ/νη) = 110 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού καρυ­δό­ψιχα (αλε­σμένη) = 225 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού αμυ­γδα­λό­ψιχα (τριμ­μένη) = 150 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (λιω­μένη) = 240 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού σοκο­λάτα (τριμ­μένη) = 110 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού μέλι = 350 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού τυρί (τριμ­μένο) = 110 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού για­ούρτι = 250 γρ.
 • 1 φλι­τζάνι τσα­γιού σαν­τιγί = 125 γρ.
 
Μετρή­σεις υγρών σε ml ανά φλιτζάνι
 
 • 1     φλι­τζάνι τσα­γιού = 250 ml.
 • 3/4 φλι­τζάνι τσα­γιού = 185 ml.
 • 1/2 φλι­τζάνι τσα­γιού = 125 ml.
 • 1/3 φλι­τζάνι τσα­γιού = 83 ml.
 • 1,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού = 375 ml.
 • 2     φλι­τζά­νια τσα­γιού = 500 ml.
 • 2,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού = 600 ml.
 • 3     φλι­τζά­νια τσα­γιού = 750 ml.
 • 3,5  φλι­τζά­νια τσα­γιού = 935 ml.
 • 4     φλι­τζά­νια τσα­γιού = 1 λίτρο 
 Αντι­στοι­χίες
 • 1 κου­τα­λιά σού­πας = 3 κου­τα­λιές γλυκού
 • 4 κου­τα­λιές σού­πας = 1/4 φλι­τζάνι τσαγιού
 • 5,1/3 κου­τα­λιές σού­πας = 1/3 φλι­τζάνι τσαγιού
 • 8 κου­τα­λιές σού­πας = 1/2 φλι­τζάνι τσαγιού
 • 10,2/3 κου­τα­λιές σού­πας = 2/3 φλι­τζάνι τσαγιού
 • 12 κου­τα­λιές σού­πας = 3/4 φλι­τζάνι τσαγιού 
 • 16 κου­τα­λιές σού­πας = 1 φλι­τζάνι τσαγιού
 Θερ­μο­κρα­σίες Φούρνου
 • Πολύ χαμη­λός (σιγα­νός) = 110–120 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: ¼ ½)
 • Χαμη­λός (σιγα­νός) = 140–150 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 1–2)
 • Μέτριος = 160–180 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 3–4)
 • Μέτριος-δυνατός = 190–200 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 5–6)
 • Δυνα­τός = 220–230 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 7–8)
 • Πολύ δυνα­τός = 250 οC (δια­κό­πτης γκα­ζιού: 9)

Μετατροπή ποσοτήτων

.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις με e-mail χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Τα Κείμενα και οι Φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία του συντάκτη Kamilieris.gr. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή και η αναδημοσίευση τούς χωρίς την έγγραφη αδεία του.

Αφήστε μια απάντηση

Λαχταριστές παραδοσιακές συνταγές από την Μέση Ανατολή